АнонсОткрытый конкурс по выполнению монтажных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения для университета

Российско-Армянский университет объявляет открытый конкурс по выполнению монтажных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения для университета. Язык проведения конкурса: армянский и русский. 
 
Для участия в конкурсе и получения технических характеристик и другой информации просим обратиться в Российско-Армянский университет по адресу: г. Ереван-0051, ул. Овсепа Эмина 123, второй этаж, 208 кабинет, конкурсная комиссия РАУ. 

Тел: (+374 10) 26 28 90
E-mail: procurement@rau.am. 
Конкурсные заявки принимаются до 25 февраля 2019 г. (до 16:00) 
 

 
Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է բաց մրցույթ համալսարանի հրդեհի մասին ինքնաշխատ ահազանգման և իրազեկման համակարգի մոնտաժային աշխատանքների կատարման համար: Մրցույթի անցկացման լեզուներն են հայերենը ու ռուսերենը:
 
Մրցույթին մասնակցելու, տեխնիկական հատկորոշիչների և այլ տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան-0051, Հովսեփ Էմինի 123, երկրորդ հարկ, 208 սենյակ, ՀՌՀ մրցութային հանձնաժողով: Հեռախոս` (+374 10) 26 28 90: email: procurement@rau.am:
 
Մրցույթային հայտերը կարող եք ներկայացնել մինչև 25 փետրվարի 2019թ. ժամը 16:00:
Газета.РАУ
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью